FORGIVE YOURSELF (TH)

เมื่อคุณสามารถให้อภัยตัวคุณเองคุณก็สามารถรักคนอื่นได้
คุณคิดถึงอะไร เมื่อพูดถึงคำว่า ‘ให้อภัย’? คนส่วนใหญ่มักจะคิดมากในเรื่องการให้อภัยแก่คนที่เคยทำให้เจ็บ

คุณอาจจะเห็นด้วย แต่อาจมีการต่อกับการทำนี้ เพราะคุณกลัวว่าคนๆนั้น จะไม่ได้รับการลงโทษอย่างถูกต้อง หรือสาสม เมื่อคุณยกโทษให้แก่เขา
แต่อย่างไรก็ตามการให้อภัยที่ข้าพเจ้ากำลังพูดในที่นี่ ไม่ได้มีเป้าหมายให้เราให้อภัยคนอื่น แต่สำหรับตัวของคุณเอง
คุณจำเป็นต้องให้อภัยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรู้สึกว่าโง่ เมื่อคุณทำผิดพลาด หรือทำอะไรบางอย่างผิด เพราะว่าชีวิตนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของตัวเอง

ในหลายกรณี หลายเหตุการณ์ คุณอาจพยายามที่จะหาสาเหตุของความขัดแย้ง ในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่น คุณโทษคนอื่น และพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่น ๆ ในขณะที่คุณยืนยันว่า    “ฉันไม่ผิด”
นขณะเดียวกันความรู้สึกผิดชอบ ภายในมันฟ้องและตั้งคำถามว่าว่า ฉันผิดหรือเปล่า? มีความสับสนเกิดขึ้น เรากำลังพยายามที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองจากจิตสำนึกลึกๆภายในตัวเรา นั่นหมายความว่า เราสามารถให้อภัยตัวเราเองได้

คุณอาจจะรู้สึกผิดถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดทางศีลธรรมเลย ในคำอื่นๆ  รู้สึกผิดเป็นเพียงแค่ความรู้สึก

ทำไมคุณไม่เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้อภัยตัวเองในวันนี้?

 

Writing of forgiveness