คุณจำเป็นต้องให้อภัยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรู้สึกว่าโง่ เมื่อคุณทำผิดพลาด หรือทำอะไรบางอย่างผิด เพราะว่าชีวิตนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของตัวเอง   more…

 music play

(no entries yet)
More..

Writing of Forgiveness - 请写饶恕内容 - 용서의 글 남기기

 
 
 
 
 
- * must be completed. (* 표시는 필수 입력 항목입니다. )
- Please answer questions of anti spam to prevent spam. (스팸방지를 위해 스팸방지 질문에 답해주세요)